Baidu
養雞網新聞圖片

合买七乐彩:野雞養殖3月的脫溫苗情況

2018-05-26

合买彩票公告 www.xfvjn.tw 3月脫溫苗:

     野雞苗:1900只(3月15出苗)
    
     血   毛:100只(25號出苗)40只(30多天的)-100只

     紅   瑤:1000只(25號出苗)100只(30多天的)

     烏   雞:1300只(25號出苗)

     青腳苗:500只(30多天)


也許這些信息對您非常有用,強烈推薦您點點看: